ČBA: Česká federace boxu nereprezentuje boxerský sport v ČR!

Marek Šimák ČBAReakce české boxerské asociace (ČBA) na vstup české federace boxu (ČFB) do mezinárodní boxerské asociace (IBA), která hlavní organizaci ČBA v důsledku vstupu do nově vzniklé světové organizace World Boxing (WB) vyloučila.

Prohlášení ČBA: ČBA, která v České republice sdružuje 201 sportovních klubů, podporuje doporučení vlády a zastřešujících sportovních subjektů České republiky ohledně neúčasti českých sportovců na akcích pořádaných v Rusku a Bělorusku a s účastí ruských a běloruských sportovců na mezinárodních akcích. Situace v boxu je o to závažnější, že mezinárodní organizace IBA vedená Umarem Kremlevem, který je úzce napojen na prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, umožňuje start ruských a běloruských sportovců pod vlajkou obou zemí včetně státních hymen, nikoli jakožto neutrálních sportovců. Navíc IBA aktivně organizuje sportovní akce na území Ruska a motivuje zahraniční sportovce vysokými finančními odměnami. IBA je de facto výlučně závislá na financování Gazpromem, tedy Ruskou federací, která je jeho hlavním akcionářem.

ČBA byla vyloučena z IBA v důsledku vstupu do nově vzniklé světové organizace World Boxing (WB). Toto vyloučení proběhlo bez řádného dovolání. Přijetí České Federace Boxu (ČFB) do IBA, přičemž ČFB má minoritní podporu českých boxerských klubů cca 20 a velmi malou členskou základnu, se dá chápat jakožto snaha ovlivňovat sportovní prostředí v ČR a prezentovat ČFB jako zastřešující organizaci boxu v České republice. ČBA toto zásadně odsuzuje.

ČBA, je jediným subjektem zajišťujícím českou státní reprezentaci v boxu, je členem ČOV, ČUS, partnerskou národní federací pro sport box vůči NSA a hrdou zakládající národní federací nové mezinárodní boxerské asociace World Boxing, která je tvořena demokraticky smýšlejícími národními federacemi, uznanými jejich národními olympijskými výbory s cílem zachovat sport na olympijských hrách. Členství ČBA ve World Boxing umožňuje rozvoj českého boxu bez vlivu osob spojených s ruskou administrativou a dává šanci na záchranu olympijského statusu boxerského sportu.

ČBA má rovněž jakožto jediný sportovní subjekt právo nominovat české boxerky a boxery na kvalifikační turnaje pro olympijské hry v Paříži. Česká federace boxu nereprezentuje boxerský sport v ČR a její přijetí do IBA potvrzuje zjištění Mezinárodního olympijského výboru (IOC), že se IBA potýká s problémy v oblasti tzv. good governance, tedy dobré veřejné správy, což byl jeden z hlavních důvodů loňského vyloučení IBA z IOC. Domníváme se, že vstup České federace boxu do IBA nerespektuje postoj politiky našeho státu, etiku a i zásady chování fair play v českém i mezinárodním sportovním prostředí.

ČBA pevně věří, že udržení olympijského statusu boxu je klíčové pro jeho další rozvoj a získávání finanční podpory, zejména pro rozvoj mládeže. Česká boxerská asociace zdůrazňuje svou otevřenost a ochotu spolupracovat s mezinárodními organizacemi,
které ctí olympijské hodnoty a etické normy. ČBA trvá na dodržování etických standardů, spravedlnosti a zásad fair play u nás i v mezinárodním sportu. Dále, považujeme za chybné, že ČFB propagovala minulý týden zápas na Tenerife boxera Jasura Zaripova, který je momentálně v dopingovém trestu. Členové ČFB ho sekundovali u ringu, trénovali a nechali s ním trénovat i své svěřence. Přes naše upozornění byl jeho zápas uskutečněn.

Česká boxerská asociace bude pečlivě monitorovat situaci a podnikne kroky k ochraně zájmů českých sportovců a integrity sportu v naší zemi.

ČBA