Arslanbek Makhmudov vs Carlos Takam

Arslanbek Makhmudov vs Carlos Takam