Zakladatel sytému Kalah – Idan Abolnik opět v Praze!

Praha bude mít tu čest opět, ale možná také naposledy přivítat zakladatele sytému Kalah, bývalého člena izraelských speciálních jednotek z brigády Golani – Idana Abolnika!

Kdo Idana zná, tomu není třeba vysvětlovat, ti ostatní pochopí jen když přijdou.

Idan nejprve od 7.9 do 11.9. povede instruktorské kurzy pro adepty, kdo by se chtěl stát instruktorem Kalah, má jedinečnou šanci. O víkendu 12.9 a 13.9. pak budou následovat semináře s Idanem na téma bar fight, ground fight a anti rape. Velmi vhodné tedy i pro ženy.

Veškeré info o instruktorském kurzu a seminářích najdete na webových stránkách www.kalah.cz

Informace přímo o legendárním Idanovi pak nejlépe na www.kalahcombat.co.za