Český olympijský box jde správnou cestou!

ČBATisková konference uspořádaná 19.3.2024 po jednání Mezinárodního olympijského výboru (MOV) potvrdila správnost kroků České boxerské asociace (ČBA).

Světová boxerská asociace IBA je zcela mimo hru ve věci pořadatelství olympijského turnaje v roce 2028. Pokud má box nadále zůstat olympijským sportem se všemi výhodami, které tento status přináší, je potřeba, aby roli pořadatele olympijských kvalifikací a turnajů převzala jiná světová organizace.

MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR již nadále nehodlá boxerské olympijské turnaje organizovat za asociaci, která odmítá akceptovat olympijské myšlenky. Jedinou organizací splňující po rozšíření potřebná kritéria je WORLD BOXING, jehož je jediný uznaný zástupce českého olympijského boxu ČESKÁ BOXERSKÁ ASOCIACE členem.

MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR vyslal ve věci zachování boxu na olympiádě národním olympijským svazům zcela jasnou zprávu. Pro vedení ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE je zachování boxu jako olympijského sportu prioritou. Podporu v tomto má ze strany ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU, NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ AGENTURY a ČESKÉ UNIE SPORTU.

ČBA